voedselbank

Unox draagt de voedselbanken een warm hart toe. Daar zijn wij en alle Nederlanders die dit nodig hebben maar wat blij mee. Zeker nu!  

Want als corona ons iets duidelijk maakt, dan is het dat tegenslag iedereen kan treffen. Toch merken we dat veel mensen zich nog schamen voor hulp van de voedselbank, terwijl anderen niet eens weten dat ze in aanmerking komen, omdat ze bijvoorbeeld een baan of eigen vermogen hebben. We zijn blij met elk initiatief om de bewustwording én bevoorraading van de voedselbank te vergroten, altijd vanuit het positieve streven dat je tijdelijk klant bent van de voedselbank. Juist met de feestdagen is dit extra belangrijk. 

Met de jaarlijkse Nieuwjaarsduik steunt Unox het werk van de voedselbanken. Geweldig dat er dit jaar een corona-proof alternatief is bedacht; de Nieuwjaarsduik uit Blik. In totaal worden er maar liefst 50.000 blikken soep verdeeld.