Duurzaamheid

Bij Unox staat smaak altijd voorop. Wij werken voor onze producten met de beste ingrediënten, qua smaak, kwaliteit en duurzaamheid. Daarom maken wij gebruik van vlees met het Beter Leven keurmerk en duurzaam verbouwde groenten, te herkennen aan bijgaande logo’s op onze verpakkingen. Sommige mensen hebben liever biologische producten en daarom wij hebben ook Unox biologische soepen, te herkennen aan onderstaande EKO logo.

                   

Wij gebruiken de Duurzame Landbouwcode van Unilever, als basis voor onze soepen. Wij geloven namelijk dat biologische productie alléén niet voldoende is om bepaalde belangrijke wereldwijde duurzaamheidsproblemen op te lossen. Problemen zoals de maatschappelijke impact van landbouw, het meer gebruik van land en ontbossing op wereldwijd niveau.

Lees hieronder meer over:


Duurzaam geteelde groenten
Duurzame landbouw stelt ons in staat om meer voedsel per ha. te produceren op een manier die zorg draagt voor mens, dier en milieu. Om de teelt van duurzame groenten voor onze producten te garanderen hebben we samen met boeren en wereldwijde duurzaamheidsexperts de Duurzame Landbouwcode van Unilever (SAC) ontwikkeld. In deze Code heeft Unilever haar richtlijnen vastgelegd voor duurzame landbouw, inmiddels voldoet 95% van alle groenten voor Unox aan de code.

In de Code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst via een externe audit. Dit zijn:

 1. Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen: Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.
 2. Waardeketen en lokale economie: Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.
 3. Maatschappelijk en menselijk kapitaal: Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.
 4. Water optimalisatie: Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink) watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.
 5. Dierenwelzijn: Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.
 6. Biodiversiteit: Boeren die werken voor Unox verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.
 7. Zorg voor de grond: Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Unox werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.
 8. Training: Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.
 9. Afval: Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.
 10. Energie en broeikasgassen: Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.
 11. Voortdurende verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.
 12. Responsible Sourcing Policy voor boerderijen: hierin wordt geborgd dat de bedrijfsvoering op een wettige en integrere wijze plaatsvindt en dat de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen worden beschermd.

Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie.

Unox Biologische soepen
In 2009 zijn de Unox biologische soepen op de markt gebracht. Zo kan iedereen ook biologisch van onze soepen genieten. De biologische soepen worden geproduceerd met de beste biologisch ingrediënten, om dit te garanderen zijn onze biologische producten voorzien van het EKO keurmerk.
Meer weten over het EKO keurmerk, klik hier.

Benieuwd hoe Cup-a-Soup specifiek omgaat met duurzaamheid? Neem dan een kijkje op de Cup-a-Soup website.