14.-Boer-Gerjan---Achterhoek-(3) - CopyUnox boerenlevel-2

Gerjan, Maaike, Roos, Billy en Tommy, Henny en Riky

Achterhoek, Gelderland

‘Onze varkensstal is gebouwd op de toekomst: ruimere hokken en veel daglicht.’

Tussen de weilanden, houtwallen en bosjes ligt de boerderij van Gerjan en zijn vader Henny. Een bedrijf in de Achterhoek met 280 zeugen, 2200 varkens en akkerbouw. Zelf wonen Gerjan, zijn vrouw Maaike en de kinderen Roos, Billy en Tommy in de voormalige koeienstal. Compleet verbouwd tot woonboerderij.

Enkele jaren geleden bouwden vader en zoon een nieuwe stal voor de varkens. “Als varkenshouder moet je bekend zijn met de wensen van consumenten. Daarom is deze stal gebouwd op de toekomst: ruimere hokken en veel daglicht. Het kostte ons zo weinig moeite om te voldoen aan de Beter Leven-voorwaarden.”

Gerjan betrekt graag anderen bij het leven in op de boerderij. Zo is hij betrokken bij projecten waarbij basisschoolkinderen boerenbedrijven bezoeken en er aan de slag gaan. “We dagen ze uit. Ze kunnen rekenen, dus laten we ze iets uitrekenen wat voor het te bezoeken bedrijf relevant is. Dan leren ze direct wat ze in de praktijk met hun rekenvaardigheid kunnen doen.”

Meer foto’s van de boer