Duurzaamheid

Herkenbare keur- en kenmerken

Bij Unox staat smaak altijd voorop en de lekkere smaak begint voor ons op het land. In onze soepen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzaam verbouwde groenten en we bieden ook biologische producten zoals Unox biologische soepen.


Duurzaamheid: Wat betekent het?

We zijn ervan overtuigd dat kruiden en groenten van betere kwaliteit en smaak zijn, wanneer deze geproduceerd zijn door boeren die hun gewassen laten groeien in rijke en gezonde bodems. Daarom staan wij voor duurzame landbouw en inmiddels wordt 95% van alle groenten en kruiden voor Unox al duurzaam geteeld. Zo zorgen wij ervoor dat ook de komende generaties op een verantwoorde manier kunnen genieten van onze producten

Wij gebruiken voor een klein deel van het assortiment biologisch geteelde groenten en kruiden, en voor het grootste deel groenten en kruiden die geteeld zijn volgens de Duurzame Landbouwcode van Unilever (SAC). Wij geloven namelijk dat biologische productie alléén niet voldoende is om bepaalde belangrijke wereldwijde duurzaamheidsproblemen op te lossen: problemen zoals de maatschappelijke impact van landbouw, landgebruik en ontbossing op wereldwijd niveau. In de Code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst via een externe audit. Deze kun je onderaan deze pagina terugvinden.

Zo houden de boeren onder andere de volgende zaken in acht:

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie in planten- en diersoorten die noodzakelijk is om ons in staat te stellen om nu en in de toekomst de wereld te voeden. Daarom is het belangrijk dat bij het verbouwen van gewassen de biodiversiteit zo goed mogelijk wordt beschermd, of beter nog, dat het wordt verbeterd. 

 

Watermanagement    

De boeren hebben specialistische irrigatiesystemen die de juiste waterhoeveelheid per plant regelen. Dit betekent dat groenten en kruiden met precies de juiste hoeveelheid water en voedingsstoffen groeien. Niet te veel, en niet te weinig, waardoor er geen water verspild wordt en de heerlijke smaak geborgd wordt.

 

Vermindering Energiegebruik

Om de klimaatimpact te minimaliseren, wordt het gebruik van duurzame energiebronnen gestimuleerd, zodat er zo min mogelijk fossiele brandstoffen verbruikt worden.

Wat betekent het voor onze ingrediënten?

Om ervoor te zorgen dat onze ingrediënten van de allerbeste kwaliteit zijn, worden ze met veel passie en duurzame landbouwtechnieken geteeld, geoogst en geconserveerd. Neem bijvoorbeeld de tomaten in onze tomatensoepen: De tomaten groeien in een open veld in de buitenlucht met zo weinig mogelijk water, onder de zon, waardoor ze natuurlijk rijpen. De kracht van de zon helpt bij een natuurlijke groei, smaak en voedingstoffen van de planten. We oogsten in het seizoen wanneer de tomaten op hun lekkerst zijn.

Speciaal voor cup-a-soup gedroogd

De ingrediënten voor onze Unox Cup-a-Soup worden gedroogd. Drogen is één van de oudste manieren die er is om voedsel te conserveren en gaat duizenden jaren terug. Dat is niet voor niets; het is eenvoudig, veilig en helpt de nutriënten, kleur, geur en smaak van onze ingrediënten te behouden. Daarbij is het ook een fantastisch alternatief voor het gebruik van conserveringsmiddelen en maakt het onze producten langer houdbaar wat bijdraagt aan het terugdringen van voedselverspilling.

 

Bevat dit Unox product duurzaam geteelde ingrediënten?

Dit wordt aangegeven op de voor- en/of achterkant van onze verpakkingen met het hierboven afgebeelde logo. Het is ons doel om continu te verbeteren. Inmiddels voldoet al 95% van alle groenten en kruiden van Unox aan de code en het doel is om te blijven verbeteren. Zelfs als we als gevolg van bijvoorbeeld klimaat- en conflict gerelateerde crises tijdelijk moeten overstappen naar niet-gecertificeerde SAC leveranciers, kunnen we garanderen dat ten minste 50% van de ingrediënten met een SAC claim, volgens de Code is geteeld. 

JPEG - Unox tractor logo

Duurzame Landbouwcode (SAC)

Het duurzaamheidslogo betekent dat ingrediënten van dat product door boeren en leveranciers geteeld zijn die aan de richtlijnen van Duurzame Landbouwcode van Unilever (SAC) voldoen. In de Code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen, waaraan boeren worden getoetst via een externe audit:

1. Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen: Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

2. Waardeketen en lokale economie: Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.

3. Maatschappelijk en menselijk kapitaal: Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.

4. Wateroptimalisatie: Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink-)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.

5. Dierenwelzijn: Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.

6. Biodiversiteit: Boeren die werken voor Unox verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.

7. Zorg voor de grond: Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Unox werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.

8. Training: Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.

9. Afval: Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.

10. Energie en broeikasgassen: Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.

11. Voortdurende verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.

12. Responsible Sourcing Policy voor boerderijen: hierin wordt geborgd dat de bedrijfsvoering op een wettige en integere wijze plaatsvindt en dat de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen worden beschermd.

Wil je meer weten over de inzet voor duurzaam leven en lezen hoe Unilever nu bijna tweederde van de landbouwgrondstoffen verwerft uit duurzame bronnen? Lees het artikel hier.

Hoe kunnen we de kwaliteit van de duurzame landbouwcode van Unilever waarborgen?

Onze boeren werken volgens de 12 duurzaamheidsindicatoren van de Duurzame Landbouwcode. Er wordt onafhankelijke verificatie uitgevoerd onder boeren en leveranciers. De onafhankelijke organisatie Control Union begeleidt de boeren en leveranciers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de richtlijnen uit de Duurzame Landbouwcode.

De onafhankelijke verificatie van het complete systeem van de Code wordt door SGS verzorgd. In onze ‘Scheme Rules’ vind je meer over hoe dit programma werkt en wanneer een grondstof gekenmerkt wordt als 'duurzaam geproduceerd'. In onze ‘Implementation Guide’ vind je meer gedetailleerde informatie en referentiemateriaal bedoeld voor gebruikers van de Unilever Sustainable Agriculture Code.

Unox wil de positieve effecten van duurzame landbouw op de levens van boeren, hun families en het milieu laten zien en anderen daarmee inspireren om duurzaam geteelde producten te gebruiken.

UNOX & DUURZAAMHEID

Bij Unox gebruiken we zoveel mogelijk duurzaam geteelde groenten voor een overheerlijke smaak!

MEER OVER DUURZAAMHEID