Regeneratieve landbouw


 

Betere tomaten voor onze aarde

Een groot deel van de tomaten in onze Unox producten, komt uit de Spaanse regio Badajoz. De boeren in deze regio hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte door minder regenval en minder vruchtbare landbouwgrond. Unox werkt daarom samen met deze  tomatentelers aan efficiënter watergebruik en het herstel van de gezondheid van de bodem. Ook wel regeneratieve landbouw genoemd. Dit helpt de telers om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering en tegelijkertijd de natuur te herstellen.

Zo zorgt Unox ervoor dat de tomaten in haar producten duurzaam geteeld zijn en bijdragen aan het herstel van de bodem.

Dit initiatief is onderdeel van een groter project in Europa. In 2039 wil Unox namelijk met Unilever belangrijke doelen behalen voor verduurzaming. Zo zetten we de eerste stappen om bij te dragen aan een betere wereld.

 

Wat is regeneratieve landbouw en waarom is het belangrijk?

In 2021 introduceerde Unox Regeneratieve Landbouw Principes, gericht op de samenwerking met boeren, leveranciers en partners om landbouwmethoden toe te passen die de bodem herstellen en beschermen. Regeneratieve landbouw is niet alleen duurzamer en minder vervuilend, maar draagt actief bij aan de gezondheid van de bodem. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze heerlijke ingrediënten nu én in de toekomst beschikbaar blijven.

Unox wil de komende jaren dan ook meer regeneratieve landbouwprojecten starten en zo toewerken naar haar doel om net zero te zijn tegen 2039.

 

Zo zorgt slim waterbeheer voor duurzamere tomaten

Unox werkt samen met boerenbedrijven om te testen welke maatregelen het beste werken om hun omgeving te beschermen en herstellen. Een mooi voorbeeld: Unox en de Spaanse tomatenleverancier Agraz slaan de handen ineen om boeren in de regio Badajoz te helpen. In die regio valt jaarlijks steeds minder neerslag en ook ondergrondse watervoorraden raken uitgeput. Tijd voor verandering dus.

Dankzij het project beschikken de telers nu over sensoren en meetinstrumenten in de grond die ze vertellen hoeveel water er nodig is voor de tomatenplanten. Het beschikbare water wordt op deze manier veel beter gebruikt. Zo besparen de telers water en geld bij de productie van de tomaten. Ook worden er wilde bloemranden aangelegd om de biodiversiteit rondom de tomatenvelden te vergroten.

IMG 1247.tif

 

“We gebruiken nu veel minder water, meststoffen en pesticiden”

Antonio Tienza Villalobos, bedrijfsleider bij Aldea del Conde S.L. (in de regio Badajoz, Spanje), ziet al positieve resultaten in de praktijk: “We zien een verlaging van kosten en een vermindering van watergebruik, meststoffen en pesticiden. Allemaal voordelen voor de bodem. Het maakt ons trots; vooral omdat we hierin een pionier zijn en een belangrijke rol spelen in de zorg voor de planeet.”

 

Dit kunnen we al zeggen over het regeneratief landbouwproject van de Unox-tomaten in Spanje:

  • 37% afname in de uitstoot van broeikasgassen per kilo tomaten

  • 173% toename in bestuivers en 27% toename in de diversiteit van wilde bloemen

  • Organische stof in de bodem steeg van 1% in 2020 tot 1,27% in 2022

Meer weten over wat Unox met Unilever doet rondom regeneratieve landbouw? Lees hier meer (Engels).

Benieuwd naar onze duurzaamheidsactiviteiten met betrekking tot onze soepproductie? Lees hier meer

UNOX & DUURZAAMHEID

Bij Unox gebruiken we zoveel mogelijk duurzaam geteelde groenten voor een overheerlijke smaak!

MEER OVER DUURZAAMHEID