Op weg naar net zero

Unox zet zich in om onze uitstoot en ons energieverbruik te minimaliseren zodat ook toekomstige generaties van onze natuur en producten kunnen genieten. 

Doelstelling:

Om CO2 neutraal te zijn over de gehelde voedselketen in 2039* *Met Unox gaan we mee met de bredere doelstelling vanuit Unilever.

We nemen ons eigen uitstoot continue onder de loep door te kijken naar waar onze GHG emissies vandaan komen. Dit zijn broeikasgassen die warmte op aarde vasthouden en dus een belangrijke rol spelen in klimaatverandering. Vanuit onze eigen inschatting houdt dat in dat 74% van onze emissies vanuit ingrediënten vandaan komen, gevolgd door 10% vanuit verpakkingen en 3% vanuit onze productie. De vlees productie heeft hierin de grootste bijdrage. Dit wetende, moeten we in de productieketen zoeken naar waar we de uitstoot kunnen verminderen. Daarom bekijken we hoe we actief deel kunnnen nemen aan initiatieven die samenwerkingen met boeren en vleesverwerkers bevorderen. Denk dan aan het omschakelen naar reststromen in diervoer, investeren in technologische ontwikkelingen op de veehouderij die uitstoot indammen, zoals sebum daken en CO2 positieve bodems, tot aan mestvergistingsmogelijkheden. Daarnaast is het bekend dat vegetarische producten voor veel minder uitstoot zorgen. We zien het dan ook als onze taak om ons vegetarisch portfolio zo kwalitatief en lekker mogelijk te maken. Zo kunnen we onze Unox liefhebbers stimuleren om af en toe voor een vegetarisch product te kiezen.