Regeneratieve landbouw

DUURZAME TEELT

Onze groenten horen niet alleen beter te smaken, de duurzame teelt van onze groenten dragen ook bij aan waterbesparing, bescherming van de bodems en het verlaging van broeikasemissies. Regeneratieve landbouw noemen we dat. Op deze manier putten we de bodems niet uit maar voeden we deze juist waardoor ze van nature extra mineralen en nutriënten bevatten. Zo geven wij toekomstige generaties de kans om ook voedzame ingrediënten op duurzame manier te telen. Hierbij haken wij onze leveranciers en boeren aan die zich hieraan moeten houden. Lees meer via onze Regenerative Cultural Principles (RAP) van Unilever. 

Ardo is onze leverancier van groenten voor onze Unox soepen. Samen met deze partner stappen wij over van naar duurzaam gewasbeheer door een aanpak dat beter is voor landbouw, water en boeren.